Onderwijsadvies – Meer groei in uw organisatie!

O

Vaak wordt er gezegd dat meten weten is. En niets is minder waar. Hetzelfde geldt dan ook voor een onderwijsadvies. Het doel van het onderwijsadvies is om interne beheersing te verbeteren en accountantscontroles efficiënter uit te laten voeren.

Wilt u weten wat een onderwijsadvies voor uw organisatie kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn? Dan bent u namelijk bij Astrium Accountants aan het juiste adres! Zij specialiseren zich op diverse vlakken van accountancy waarin zij ook mogelijkheid bieden tot het geven van onderwijsadvies. Zij ondersteunen graag uw organisatie om eventuele groei te realiseren.

Onderwijsadvies, waar gaat dat om?

Het gaat hierbij erom dat uw organisatie op een betere manier kan groeien. Astrium Accountants geeft hierin zowel gevraagd als ongevraagd advies aan onderwijsinstellingen. Dit omdat het onderdeel is van de accountantscontrole van Astrium Accountants.

Door het opvolgen van de gegeven adviezen is het doel de interne beheersing te verbeteren. Met de juiste opvolging en uitvoering aan de hand van de adviezen is dit zeker haalbaar. Niet alleen dat is echter een doel van het onderwijsadvies. Zo is het ook het doel om de uitvoering, van een accountantscontrole, efficiënter te laten verlopen.

‘In Control’ situatie

Naast dat er een onderwijsadvies gegeven wordt door Astrium Accountants wordt er ook inzicht vergaart. Het inzicht is bedoeld om de ‘in control’ situatie van een onderwijsinstelling te beoordelen. Er wordt dan inzicht vergaart in zaken al: Toezicht, Verantwoording, Sturing van de organisatie, Risicomanagement en Beheersing.

Om uw organisatie dus verder te laten ontwikkelen is inzicht in deze kerntaken zeer belangrijk. Hierdoor wordt de situatie zoals die nu is tastbaar en duidelijker. Aan de hand hiervan kan op deze manier een groeistrategie opgezet worden. Zo is het ene op korte termijn te realiseren terwijl het andere op langer termijn moet gebeuren.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een onderwijsadvies? Bent u benieuwd hoe dit uw organisatie kan helpen? Bezoek dan de website van Astrium Accountants of bel gerust even, zij staan u graag te woord!